Najnovšie komentáre

Úvod - Hypnotizer.sk
15 Január 2014, Streda Osobnosť hypnotizéra a jeho vystupovanie
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Frekventanti mojích kurzov sa ma často na úvodnom stretnutí pýtajú, či sa dokážu aj oni naučiť hypnózu, či na to sú potrebné nejaké mimoriadne vlohy alebo schopnosti.
Na to, aby sa človek naučil niekoľko trikov, na to nie je potrebné žiadne špeciálne nadanie, či mimoriadne vlohy.
Ovšem, ak sa chceme venovať hypnóze profesionálne, tam je potrebné už čosi viac. Pracovne to „viac“môžeme nazvať v zhode s televíznou show „X faktor“.

Čo to vlastne je „ X faktor“ u hypnotizéra
 
12 Január 2014, Nedeľa Krátky slovník hypnotizéra
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Najčastejšie používané výrazy spojené s hypnózou.


Afázia - neschopnosť hovorenia v hypnóze, niekedy sa tiež označuje ako falošný somnabulizmus
Amnézia – proces zabudnutia
Anestéza – znecitlivenie celého alebo leb časti nášho tela
 
06 Máj 2012, Nedeľa Ideomotorický pohyb a hypnóza
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Ideomotorický pohyb a hypnóza

 

V roku 1874 objavil W.B.Carpenter fakt, že predstava nejakého pohybu vždy už v malej miere vyvoláva pohyb sám. Svoje poznatky uverejnil pod názvom „Ideomotorický zákon“. Tento efekt, známy dnes aj ako carpenterov efekt, (carpenterov efekt – mimovoľný pohyb vyvolaný predstavou pohybu) najlepšie ilustrujeme pri pokusoch s tzv.siderickým kyvadlom.
 

 
15 Apríl 2012, Nedeľa Kotvy, kotvenie a hypnóza - anchoring
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy


Kotvy, kotvenie a hypnóza - anchoring

 

Čo sú to kotvy? Akú spojitosť majú s hypnózou?

 
11 Apríl 2012, Streda Hypnotický regres - skript
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy

Hypnotický regres - skript

 

Existuje veľa skriptov a postupov pre hypnotický regres. Na tomto mieste ich nebudem uvádzať a vymenúvať. Bolo by to jednak veľmi zdĺhavé a jednak pochybujem o nejakom praktickom význame takéhoto počinu.

 
11 Apríl 2012, Streda Hypnotický regres - alebo návrat do svojej minulosti
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hypnotický regres - alebo návrat do svojej minulosti

 

 

Hypnotický regres predstavuje fenomén, ktorý v sebe nesie istú dávku kontroverzie, čo má za následok rôznorodosť postojov ľudí k nemu. Nehovoriac už o hypnotickom progrese.

 

Na jednej strane stojí tábor ľudí, ktorí chápu regres ako opätovné prežívanie situácií a momentov nášho „súčasného života“. No aj ten je ešte rozštiepený na tých, ktorí sú zástancami skutočne reálneho opätovného prežívania konkrétnych situácií a tých, ktorí pripúšťajú, že minimálne určitá časť regresných zážitkov je fantázijná, ovplyvňovaná vedomím.

 
07 Apríl 2012, Sobota Navodenie Coma state - hypnotickej kómy
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy

Navodenie „Coma state“ – hypnotickej kómy

Skript Dave Elmana, upravený podľa Geralda Keina

 

Na úvod chcem poznamenať, že túto indukciu uvádzam s istými obmedzeniami tak, aby neskúseným a nezodpovedným hypnotizérom nefungovala. Zámerne neuvádzam niektoré detaily, ako ochranu pred zneužitím nezodpovednými ľuďmi.

 
06 Apríl 2012, Piatok Hypnóza a anestézia
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hypnóza a anestézia

 

V stave hypnotického tranzu sa stretávame s rôznymi fenoménmi. Jedným z nich je aj anestézia – znecitlivenie nášho tela.

 
04 Apríl 2012, Streda Hĺbka hypnotického tranzu - II.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hĺbka hypnotického tranzu - II.

 

 

Je možné dosiahnúť iné úrovne hypnotického tranzu? Je možné ísť ešte hlbšie než je stav somnabulizmu? Hľadanie odpovedí na tieto otázky doviedli ľudí k poznaniu ďalších úrovní hypnotického tranzu.

 
03 Apríl 2012, Utorok Hĺbka hypnotického tranzu - I.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hĺbka hypnotického tranzu - I

 

Pod hĺbkou hypnózy rozumieme stupeň pohrúženia sa hypnotizovaného do hypnózy v danom okamihu.

 

Klasifikácií hĺbky hypnotického tranzu vzniklo v priebehu dejín veľmi veľa. Medzi autormi v tomto nepanuje zhoda. Sú koncepcie, ktoré vychádzajú z predpokladu o existencii troch štádií tranzu. Konkrétne ľahký, stredný a hlboký hypnotický tranz, no iní autori sa prikláňajú k omnoho širšej klasifikácii.

 

Každá úroveň tranzu so sebou prináša určité fenomény, ktoré hypnotizér využíva pri svojej práci. Trojstupňovu klasifikáciu zaviedol A. Forel /1919/, ktorý používal pre jednotlivé stupne názvy: somnolencia, hypotaxia, somnabulizmus.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 4