Najnovšie komentáre

01 Febru├ír 2017, Streda Tranz a vz┼ąah medzi tanzom a hypn├│zou
Nap├şsal Hypnotizer   |   Kateg├│ria: Teoretick├ę v├ŻchodiskaExistuje mnoho názorov na podstatu tranzu, no všetci teoretici
sa zhodujú v jednom podstatnom momente: Pre akýko─żvek tranz
je charakteristická zvýšená sugestibilita.

Milan Rýzl charakterizuje hlboký tranz „ ako stav, ke─Ć je myse─ż úzko sústredená na jeden jediný
obsah vedomia (nápad, myšlienku, zmyslový vnem). V reálnych ┼żivotných situáciách sa h─║bka tranzu
mení v závislosti na miere, akou doká┼żeme zacieli┼ą pozornos┼ą. Hovorí o mnohých podobách tranzu.
Tranz špiritistického média, vizionársky stav, nábo┼żenské vyt┼Ľ┼żenie, vizionársky stav mystikov, hypnotický stav
alebo stav hlbokého pohrú┼żenia sa do vlastných myšlienok. Všetko sú to prejavy jedného a toho istého stavu tranzu.
Samozrejme, tranz by sme mohli popísa┼ą v objektívnych termínoch biochémie, elektroencefalografie
a podobne. Pre jednoduché pochopenie však pou┼żijeme trochu iný prístup.

Ak si budeme všíma┼ą našu myse─ż v bdelom stave, zistíme, ┼że nikdy nie je v stave k─żudu. Jedna myšlienka
strieda druhú a tento proces je stimulovaný jednak vonkajšími zmyslovými vnemami a jednak vnútornými
mentálnymi procesmi ako napríklad rôzne asociácie, aktivita pamäti a podobne.
Predstavme si, ┼że toto sa naraz zastaví. Nastane stav k─żudu. Nastane stav, kedy našu myse─ż zamestná
iba jedna jediná myšlienka. Ke─Ć aj táto ustúpi, naše vedomie dosiahne stav úplného k─żudu, ke─Ć je úplne
vyprázdnené, bez akýchko─żvek myšlienok.. Práve to je tranz.


Hypnóza je tu chápaná ako technika navodzovania stavov tranzu. Hypnotizér je akoby operátor,
ktorý s týmito technikami pracuje.

─îo k tejto téme povedali iní


„Nie je ┼żiaden rozdiel medzi tranzom a hypnózou.“ 
Tim Brownson, Life Coach, NLP Master Practitioner, Trainer & Internationally Published Author

„Tranz odkazuje na jeden alebo viac špecifických stavov v hypnóze; hypnóza je všeobecnejší
pojem ne┼ż tranz. Slovo tranz mô┼że by┼ą pou┼żité aj v iných súvislostiach, ktoré nesúvisia s hypnózou.“

H Larry Elman, Colonel Elman is a Certified Instructor & Certified Master Trainer in Hypnosis.

„Hypnóza je umenie vyu┼żíva┼ą stavy tranzu stavy s cie─żom vytvára┼ą zmeny v presved─Źeniach
alebo správaní sa klienta. Tranz je zacielenie pozornosti, ─Źo mô┼żeme popísa┼ą aj ako kognitívne
lepidlo, ktoré dr┼żí pokope naše presved─Źenia a predstavy o ┼żivote.“

 Richie Aitoro, Hypnotist, writer, consultant and lover of change work.


„Tranz je stav disociácie, vzniknutý cez mnohonásobné opakovanie sa kognitívnych
objektov(myšlienky, predstavy, zvuky, intencionálne akty) s výsledným vyradením niektorých
kognitívnych funkcií (napríklad vô─ża). Na základe tejto definície sú meditácia, hypnóza, nadšenia pre
nie─Źo ─Źi charizma tranzovými stavmi.“

Dennis Wier, publicista, riadite─ż Trance research foundation

Tranz je teda stav zvýšenej koncentrácie, zní┼żenej kritickej funkcie a zvä─Źšenej sugestibility. Stav tranzu je
─Źloveku vlastný, neh─żadajme za ním ┼żiadne nadprirodzené vplyvy. Svojou podstatou je ka┼żdý tranz rovnaký.
─îi u┼ż je to tranz pri meditácii alebo hypnóze. Líšia sa iba technikou navodenia.

Hypnóza ako jedna z techník navodenia kontrolovaného tranzového stavu teda nemô┼że by┼ą nie─Źím
škodlivým, ─Źi nadprirodzeným.

 

Prida┼ą koment├ír


Bezpe─Źnostn├Ż k├│d
Obnovi┼ą