Najnovšie komentáre

20 December 2016, Utorok Subliminálne správy - časť IV. Rekapitulácia.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Majú subliminálne nahrávky požadovaný efekt?


Na trhu sa ponúka množstvo subliminálnych nahrávok, ktoré majú zlepšiť pamäť,
pozornosť, zvýšiť sebadôveru, zaručujú úspech v chudnutí, v hraní golfu alebo v tenisu.


Pri hlbšom ponore do tejto problematiky ľahko nájdeme mnoho vedeckých štúdií zameraných konkrétne na testovanie subliminálnych nahrávok.
Závery takýchto kontrolovaných štúdií poukazujú skôr na minimálny alebo nulový efekt. Ak aj dochádza k potvrdeniu pozitívneho efektu užívateľmi, zväčša sa jedná o placebo efekt.

Autori štúdie „Double – blind tests of subliminal self – help audiotapes“ tri krát opakovali test podvojnej slepej voľby podprahových nahrávok, ktoré mali buď
zlepšiť pamäť alebo zväčšiť pocit sebaistoty. Podmienky experimentu boli prispôsobované vzhľadom k odporúčaniu producenta konkrétnej nahrávky.
Experimentu sa zúčastnilo 237 osôb, ktoré túžili dosiahnúť efekt, sľubovaný producentom konkrétnej nahrávky. Obsah a etikety oboch nahrávok boli
nezávisle zamieňané, tak, aby osoby, ktoré si mysleli, že používajú nahrávky na zlepšenie pamäti používali v skutočnosti nahrávky na zvýšenie
pocitu sebaistoty a naopak. Po mesiaci používania ani jedna zo spomínaných nahrávok nedosiahla sľubovaný efekt. Okrem toho, bolo pozorované
všeobecné zlepšenie jednak pamäti a jednak sebadôvery (nešpecifický placebo efekt) u všetkých skúmaných, pričom jedna tretina skúmaných mala
ilúziu zlepšenia v oblasti, ktorá bola uvedená na etikete nahrávky.Rekapitulácia

Podprahové vnímanie je experimentálne dokázané. No sama existencia tohto fenoménu ešte neznamená, že je možné
zadávať so signifikantným efektom susugescie slúžiace na ovplyvnenie správania sa človeka.
Podprahovými komunikátmi vieme ovplyniť emočné naladenie človeka a nepriamo tak ovplyvniť jeho akceptáciu niektorých
nadprahových informácií.

Podprahové správy môžu účinne vstupovať do procesu nášho rozhodovania.

Ako také nachádzajú svoje uplatnenie napríklad v neuromarketingu, ktorý sa snaží skúmaním reakcií nášho mozgu na rôzne
podnety ovplyvniť naše zvyky pri rozhodovaní sa pre tú, či onú alternatívu.
Viac sa o tomto fenoméne možno dočítať napríklad v knihe Martina Lindstroma – Buyology. (vyšla aj v češtine pod názvom Nákupológie)

Subliminálne nahrávky nemajú takú vážnosť, akú im pripisujú ich autori a nedokážu nahradiť hypnózu.

Súvisí to hlavne s problémom zadávania verbálnych sugescií podprahovými komunikačnými kanálmi.
Výskum v oblasti subliminálnych podnetov stále prebieha a nie je vylúčené, že sa objaví technika, ktorej súčasťou
budú podprahové komunikáty ako veľmi efektívny nástroj na manipuláciu ľudí.


 

Komentáre   

 
0 #1 ABBAS 2018-12-06 06:23
tes saja lah
htlm code
undangan pernikahan
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan unik


ini cuma pake ling
http://www.undangancinta.com

bb code
undangan pernikahan: http://www.undangancinta.com
undangan pernikahan simple: http://www.undangancinta.com
undangan pernikahan unik: http://www.undangancinta.com
Citovať
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť