Najnovšie komentáre

20 December 2016, Utorok Subliminálne správy – časť III.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiskaDo akej miery nás teda vedia ovplyvniť podprahové sugescie?
Keď konštatujeme, že existuje fenomén podprahového vnímania, prináša to so sebou celú škálu ďalších otázok.

Hádam jednou z najpodstatnejších je, či nás vedia nejakým spôsobom ovplyvniť podprahovo zadávané sugescie


Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky narazíme na obrovské množstvo príkladov, kedy sa použili podprahové komunikáty a to
počnúc reklamou a končiac volebnou kampaňou. Ovšem vedecké výskumy nezaznamenali žiadne signifikantné výsledky, ktoré
by mali tieto podprahové komunikáty na správanie sa človeka a jeho psychiku.


Ako príklad uvádzam výskum, ktorý realizoval B. Kwarciak z Instytutu Psychologii UJ počas IX - Festiwalu Filmu Reklamowego i
Reklamy v Krakove na skupine 221 divákov, ktorých dopredu informovali o tom, že sa zúčastnia výskumu podprahových komunikátov.
(nebolo im však povedané, aký bude konkrétne obsah výskumu) Premietli im 30 minútový film, v ktorom bolo
vložených 286 obrázkov nanuku.

Po projekcii zúčastnené osoby vyplnili anketu. (55% z nich verilo v skutočnosť podprahovej reklamy) Ukázalo sa, že iba
4% účastníkov malo chuť na nanuk. Samozrejme, predaj nanukov vo festivalovom bufete sa vôbec nezmenil.
Získaný výsledok podľa autora dokazoval, že podprahová reklama je viac mýtom, než spôsobom efektívneho manipulovania s našou psychikou.


Máme sa teda báť atakov podprahových reklamných sugescií na našu psychiku? Vo svetle dnešných výskumov -  zrejme nie.
Je na to hneď niekoľko dôvodov.
  • možnosti zadávania sugescií v tejto forme sú veľmi ohraničené.
  • podmienky reakcie na subliminálne sugescie, v akých podprahové podnety môžu eventuálne skutočne vplývať na našu
  • psychiku musia byť striktne kontrolované a vyžadujú si našu plnú sústredenosť.
  • psychofyzické prahy dosahujú u rôznych ľudí rôzne hodnoty. To, čo je pre niekoho podprahovým podnetom, iný môže vnímať vedome. To vytvára hrozbu odhalenia podprahového obsahu. To sa stalo vo vyššie spomínanom experimente, keď traja študenti vedome zbadali siluetu mačky v premietanom filme
  • účinnosť podprahovej reklamy je tak malá, že nevyvažuje riziko jej použitia. Odhalenie podprahových podnetov v reklame vedie skoro vždy k mediálnemu škandálu, ktorý poškodzuje v konečnom dôsledku napríklad imidž firmy.Neznamená to ale, že techniky podprahových informácií sú úplne neúčinné. Výskumy potvrdili, že za pomoci starostlivo vybraných podprahových podnetov je možné vyvolávať niektoré pocity, jednak pozitívne ako aj negatívne, ovpyvňujúce vnímanie
nadprahových podnetov, bezprostredne po nich nasledujúcich. Táto technika je známa pod názvom subliminal priming.

Konkrétne, pred príchodom podnetu, ktorého posúdenie chceme modifikovať, emitujeme podprahový podnet, ktorý vyvolá žiadúcu
emóciu. Ak je potrebné podnet (napr. reklamovaná  značka alebo konkrétny produkt) hodnotiť pozitívne, ukazuje sa obrázok, ktorý
vyvoláva pozitívne emócie.

Opodstatnenosť subliminal primingu preukázal v roku 1992 A. Krosnick. V jeho experimente ukazoval skupine ľudí fotografie
neznámych osôb, pričom expozícii každej fotografie predchádzali podprahovo emitované obrázky vyvolávajúce pozitívne alebo
negatívne emócie. (podprahovo ukazované obrázky boli pred tým samozrejme testované v pilotných výskumoch).
Výsledky experimentu jednoznačne preukázali zmenu hodnotenia osôb vzhľadom na konktrolnú skupinu.
(V kontrolnej skupine boli tváre prezentované bez podprahových podnetov.)

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť