Najnovšie komentáre

20 December 2016, Utorok Subliminálne správy - časť II.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Existuje podprahové vnímanie? Poďme spolu hľadať odpovede na túto otázku.


Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa pozrime bližšie na experiment, ktorý bol uskutočnený v Poľsku. Jeho autorom bol Andrzej Augustynek (známy poľský psychológ, terapeut a hypnotizér). S technickou podporou televíznej stanice TVN bol pripravený 10 minútový film, do ktorého boli umiestnené podprahové podnety.
Podnetom bol čiernobiely obraz – silueta mačky, ktorá sa objavovala vo filme najprv každých 30 a v závere filmu každých 5 sekúnd.


Experiment bol realizovaný na dvoch nezávislých skupinách experimentálnej a kontrolnej, ktoré pozostávali zo študentov Akademii Górniczo – Hutniczej v Krakove. Pomocou projektora bol študentom premietnutý film. V experimentálnej, 76 člennej skupine, s podprahovým obsahom a v kontrolnej, 52 člennej skupine, bez podprahového obsahu.


Študentom oboch skupín bolo oznámené, že im bude premietnutý film s podprahovým obsahom. Po projekcii bol účastníkom experimentu ukázaných 5 čiernobielych siluet zvierat s prosbou, aby označili, tú siluetu, ktorá bola súčasťou filmu.

Výsledok bol jasný. V experimentálnej skupine signifikantne častejšie účastníci označili obrázok mačky. Naproti tomu, v kontrolnej skupine neboli žiadne významné rozdiely v indikácii jednotlivých obrázkov.
Väčšina študentov, ktorí označili obrázok mačky uviedli, že im bol obrázok povedomý. Dokonca traja z nich uviedli, že videli ako sa vo filme mihla silueta mačky a boli schopní ju aj nakresliť.

Experiment potvrdil existenciu fenoménu podprahového vnímania.

Paradoxný rozpor v pojme "podprahové vnímanie" môže byť odstránený prijatím existencie dvoch absolútnych (dolných) prahových hodnôt: fyziologického a vedomého. Fenomén podprahového  vnímania by sa tak obmedzil  na interval  vnímania podnetov silnejších ako fyziologický prah citlivosti receptoru, a slabších, ako prah vedomého vnímania. V prípade fyziologického prahu môžeme hovoriť takisto  o podprahových podnetoch.


V neurológii je oddávna známy fakt , že podnety o nižšej intenzite ako je absolútny fyziologický prah vyvolávajú lokálne prechodný nárast citlivosti neurónu. Účinok po sebe nasledujúcich podprahových podnetov sa sčíta, čo sa prejaví aj v efekte reakcií na stimuláciu neurónu. Sčítanie prebieha v synapsách a podmienkou jeho zvýraznenia je nasledovanie ďalších podnetov vo veľmi krátkych časových odstupoch. Musia to byť podnety podobnej modality, vnímané cez ten istý receptor.


 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť