Najnovšie komentáre

11 Apríl 2012, Streda Hypnotický regres - alebo návrat do svojej minulosti
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hypnotický regres - alebo návrat do svojej minulosti

 

 

Hypnotický regres predstavuje fenomén, ktorý v sebe nesie istú dávku kontroverzie, čo má za následok rôznorodosť postojov ľudí k nemu. Nehovoriac už o hypnotickom progrese.

 

Na jednej strane stojí tábor ľudí, ktorí chápu regres ako opätovné prežívanie situácií a momentov nášho „súčasného života“. No aj ten je ešte rozštiepený na tých, ktorí sú zástancami skutočne reálneho opätovného prežívania konkrétnych situácií a tých, ktorí pripúšťajú, že minimálne určitá časť regresných zážitkov je fantázijná, ovplyvňovaná vedomím.

 

 

Na druhej strane stojí tábor ľudí, ktorí chápu hypnotický regres cez prizmu reinkarnácie, ako cesty do naších minulých životov, ako evidentný dôkaz potvrdenia reinkarnačných teórií.

 

Ani netreba hovoriť o tom, že každý sa snaží svoju pravdu podporiť množstvom potvrdzujúcich faktov. Nechcem sa stavať ani na jednu z týchto strán, nechám na úsudku každého z vás, k akému táboru sa prikloní.

 

Hypnotický regres môžeme chápať aj v zmysle regresnej terapie, kde sa snažíme eliminovať nejaký problém z minulosti, ktorý je iniciačným problémom naších ťažkostí v súčasnosti.

Ale dá sa chápať aj ako „relaxačný regres“, ktorý si nerobí žiadne terapeutické ambície, v ktorom iba jednoducho driftujeme minulými situáciami na základe rôznych pohnútok, pričom motívom je zväčša naša zvedavosť.

 

 

Gerald Kein rozoznáva napríklad 4 druhy regresu, podľa spôsobu navodenia.

 

1. direktívny regres – hypnotizér vracia klienta mentálne na určité presné miesto a čas v jeho minulosti. Výhodou je, že klient sa pohybuje v čase bez strachu z rôznych traumatických udalostí spojených s jeho minulosťou, ktoré by mohli nastať hneď pri prvej skúsenosti s regresom.

 

2. non direktívny regres – inštruujeme klienta aby v regrese išiel tak ďaleko, ako chce ísť, až pokým neodhalí príčiny jeho problémov. Veľakrát sa pri tomto type regresu stretávame s tým, že klienti sa vracajú na miesta, ktoré vnímajú ako minulé životy. Zážitky v nich sú veľmi živé a plné detailov.

 

3. rekreačný regres – určený pre tých klientov, ktorí chcú nanovo prežiť minulé udalosti čisto pre vlastné potešenie, zo zvedavosti, bez akéhokoľvek terapeutického podtónu. Veľa krát je hlavným motívom reinkarnačný regres a návrat do budúcich životov.

 

4. spontánny regres – niekedy sa stáva, že klient v hypnóze zažije spontánny regres. Stáva sa to väčšinou vtedy, keď sa klient chce zbaviť nejakého problému, napríklad zbaviť sa fajčenia. Vtedy sa môže automaticky presunúť v čase k potlačovanej príčine problému.

 

 

Niektorí hypnotizéri robia regresy v hypnoidnom stave alebo v stave ľahkého tranzu. Pri regrese v týchto stavoch sa klient vyjadruje o prežitých udalostiach v minulom čase.

 

Oveľa presvedčivejšie sú regresy v hlbších úrovniach, napríklad v somnabulizme, kde klient prežíva a vyjadruje všetko v prítomnosti. Používa spojenia „som“, a „mám“ namieto „bol som“ a „mal som“.

 

 

Pozitívne a negatívne známky toho, že klient skutočne prežíva regres

S hypnotickým regresom sa spájajú rôzne charakteristické javy a zmeny správania sa klientov.

 

Negatívne známky: výrazy tváre naznačujúce vedomé pokusy v pamäti, čistá artikulácia reči, ak sa na niečo opýtame, žiadne zmeny v dýchaní pri prežívaní vzrušujúcich detailov, žiadne slzy pri smutných udalostiach, žiadne viditeľné reakcie pri desivých udalostiach, žiadne prejavy šťastia. Skrátka ak sa na klientovineodzrkadľujú žiadne emócie, spojené s prežívaním regresných zážitkov.

 

Pozitívne známky: žiadne náznaky „hraných“ odpovedí, zrýchlené dýchanie, slzy, prejavy smútku, skrátka obvyklé emocionálne reakcie na emocionálne situácie, či už dobré alebo zlé.

 

 

Nech už sa prikloníme k ľubovoľným názorovým skupinám v ich pohľadoch na hypnotický regres, neodškriepiteľným faktom je, že hypnotický regres predstavuje veľmi zaujímavý fenomén spojený s hypnózou.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť