Najnovšie komentáre

06 Apríl 2012, Piatok Hypnóza a anestézia
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hypnóza a anestézia

 

V stave hypnotického tranzu sa stretávame s rôznymi fenoménmi. Jedným z nich je aj anestézia – znecitlivenie nášho tela.

 

Dr. James Esdaile (1808-1859), pochádza zo Škótska, patrí k významným predstaviteľom mesmerizmu. Bol lekárom, priekopníkom mentálnej anestézie.

 

Esdaile pôsobil a experimentoval v Indii s mesmerickým navodením tranzového stavu a vyvolávaním anestézie, pričom tento stav znecitlivenia využíval pre výkony rôznych druhov operácií. Predovšetkým odstráňovaniu rôznych nádorov, amputácií a pod. Vyvinul si vlastné metódy indukovania tranzu u pacientov , čo mu zakrátko vynieslo v Indii veľkú popularitu v dôsledku bezbolestne vykonávaných operácií.

 

Esdaile bol priekopníkom v používaní hypnózy pri chirurgickej anestézii v dobe bezprostredne pred objavením chlóroformu. Tranzový stav, ktorý Esdaile navodzoval u svojích klientov je dnes známy ako Esdaile state – Esdailov stav.

V týchto rokoch bola v Indii zhruba 50% úmrtnosť pri chirurgických operáciách, pričom Esdailemu sa toto číslo podarilo významne znížiť na úroveň 8-mich percent.

Po jeho návrate do Anglicka jeho kolegovia neboli schopní napodobniť jeho postupy a preto bol označený za šarlatána a jeho profesná kariéra bola zruinovaná. Nevýhodou Esdailovej metódy bol fakt, že navodenie tohto stavu mu trvalo veľmi dlho. Literatúra uvádza hodinu a pol a viac.

 

 

 

Dave Elman zhruba o 100 rokov neskôr, objavil hĺbku hypnotického tranzu, ktorú nazval Coma state – hypnotická kóma, ktorý ako sa zdá je veľmi blízko, ak nie totožný s Esdaileho stavom. Túto domienku vslovil sám Elman vo svojej knihe Hypnotherapy. Venoval sa lektorskej činnosti a učil hlavne zubných lekárov navodzovať anestézu prostredníctvom hypnózy. Ovšem popisuje použitie tohto tranzového stavu aj pri pôrodoch, kde udáva, že pri pokuse so 102ma pacientkami, 98 z nich dosiahlo stav hypnotickej kómy.

 

V niektorej literatúre sa hypnotická kóma popisuje ako veľmi zriedkavý stav, ktorý je ťažko navoditeľný. Oponentom týchto tvrdení je Dave Elman, ktorý vypracoval metódu vstupu do hypnotickej kómy a s veľkým úspechom ju aplikoval on sám a tisíce ľudí po ňom. Takže tvrdenia o zriedkavosti a problémovom navodení tohto stavu môžeme považovať za neopodstatnené. Pomocou jeho metódy sa dá hypnotická kóma navodiť vo veľmi krátkom časovom horizonte. Rádovo v priebehu 5 minút.

 

V tejto úrovni hypnotického tranzu sa anestézia nesugeruje, ale je benefitom týchto stavov, ktorý získavame automaticky, keď pacienta uvedieme do stavu hypnotickej kómy. Pri chirurgických výkonoch je dosť závažným faktorom vstupujúcim do hry strach pacienta a obavy zo samotného výkonu, preto kôli jeho eleminovaniu musia byť pacienti dostatočne informovaní a poučení o priebehu hypnózy a všetkých benefitoch, ktoré sú s tým spojené. V súvislosti s hypnotickou kómou a jej využitím pre chirurgické výkony, hovorí Dave Elman z pochopiteľných dôvodov o nutnosti realizovať testy ako potvrdenie toho, či sa pacient skutočne nachádza v stave hypnotickej kómy.

 

Tieto testy sa uskutočňujú v presnom poradí a podľa presných pravidiel. Spočívajú v tom, že u hypnotizovaného sa testuje anestézia, testuje sa schopnosť pohybu veľkej svalovej partie tela – spravidla končatiny, schopnosť pohybu malej svalovej partie tela – svalov okolo očí a test na katatóniu.

 

Pre úplnosť treba poznamenať, že pri využívaní hypnózy na chirurgické výkony sa stretávame okrem anestézie aj s analgéziou. Aký je rozdiel medzi nimi? Analgézia je stav, kedy pacient všetko cíti ale bez bolesti, pričom v anestézii necíti nič.

Zdá sa, že analgéziu môžeme dosiahnúť aj v plytších hypnotických stavoch, ako je napríklad somnabulizmus, no sugerujeme ju pacientovi. Nenastáva automaticky.

 

Všetci, ktorí zažili stav hypnotickej kómy sa zhodli na tom, že je to tak príjemný stav relaxácie mysle a tela, že človek nechce byť v tomto stave rušený ničím a nikým.

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť