Najnovšie komentáre

04 Apríl 2012, Streda Hĺbka hypnotického tranzu - II.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hĺbka hypnotického tranzu - II.

 

 

Je možné dosiahnúť iné úrovne hypnotického tranzu? Je možné ísť ešte hlbšie než je stav somnabulizmu? Hľadanie odpovedí na tieto otázky doviedli ľudí k poznaniu ďalších úrovní hypnotického tranzu.

 

 

Predstavme si stav somnabulizmu, keď sme príjemne fyzicky a mentálne uvolnení, čo sa stane, keď sa pokúsime uvoľniť ešte hlbšie? Naša myseľ, v ktorej drieme obrovský potenciál, nás vovedie do stavov, ktoré mám otvárajú úplne iné možnosti, než nám ponúka stav somnabulizmu. Hypnóza so svojími postupmi sa stáva nástrojom, ktorý nám pomáha odhaľovať tieto možnosti našej mysle.


Po ponorení sa za hranice somnabulizmu sa dostávame k úrovni, ktorú poznáme pod názvom „Esdaile state“ alebo aj „Coma state“. Nie je mi známa slovenská terminológia týchto stavov, nakoľko som nenašiel v naších končinách nikoho, kto by o týchto stavoch písal. Preto by som radšej ostal pri pôvodných názvoch týchto úrovní tranzu tak, ako ich zaviedli ich autori. Ale ak by niekto trval na slovenskom ekvivalente, hovorme o hypnotickej kóme.

 

Coma state – hypnotická kóma

Táto hĺbka tranzu nemá však nič spoločného z nejakým patologickým stavom, aj keď sám názov v nás evokuje predstavu pacienta, ktorý keží niekde v nemocnici a nemá žiadne spojenie s okolím. Tento termín bol možno trochu nešťastne zvolený, nakoľko v nás evokuje klinickú kómu.

 

Hypnotizovaný v tomto stave vyzerá tak, akoby stratil spojenie s okolitým svetom, alebo veľmi hlboko spal. V skutočnosti je tak veľmi uvolnený, že nie je v stave pohnúť akýmkoľvek svalom, ktorého pohyb je závislým na vôli. Tento stav je tak príjemný a plný psychosomatických zážitkov, hypnotizovaný nechce reagovať na akúkoľvek sugesciu, ktorá by smerovala k vyvedeniu z  tohto stavu, naopak, veľmi ochotne plní sugescie, ktoré smerujú k prehĺbeniu tohto stavu. Tento stav sa môže javiť ako pasca, z ktorej nie je cesta von, ale nie je to tak.

Hypnotizéri vyvinuli techniky na vyvedenie hypnotizovaného aj z takejto zdanlivo bezvýchodiskovej situácie. Hypnotická kóma sa samovoľne vyskytuje veľmi zriedka, no bez problémov ho hypnotizér navodí - je možné vyvolať ho cielene. Tento stav bol objavený J. Esdailom, a práve kôli tomuto faktu sa tento stav zvykne nazývať aj Esdaile state - Esdaileho stav .

 

Charakteristickým javom je stav hypnotickej katatónie – kĺby končatín sú zablokované, akoby uzamknuté, pričom povrchové svaly sú uvoľnené a mäkké na dotyk. Končatiny môžeme uložiť do ľubovoľnej polohy, pričom hypnotizovaný v týchto polohách zotrváva bez známok námahy aj keď sú v bdelom stave neprirodzené. Zrenice sú rozšírené a nereagujú na svetlo, bez pohybu.

Okrem toho je človek kompletne znecitlivený a toto znecitlivenie dosahuje bez sugescií na znecitlivenie. Tento stav bol využívaný pre operačné výkony bez anestézie. O využitie tohto stavu hlavne v zubnom lekárstve sa zaslúžil Dave Elman, za asistencie ktorého sa vykonalo množstvo operácií bez využitia anestézy.

Hypnotická kóma je odrazovým mostíkom pre dosiahnutie ďalších dvoch hypnotických stavov. Konkrétne sa jedná o Ultra Depth state -  Ultra hlboký stav a Ultra height state - Ultra vysoký stav.

 

Ultra depth state – Ultra hlboký stav

Tento stav dosiahneme prostredníctvom ďalšieho uvoľnenia hypnotizovaného – ako vidno, je to možné. Objaviteľom tohto stavu je W. Sichort, preto sa niekde stretneme s označením Sichort state.

Je sprevádzaný niektorými zvláštnymi fenoménmi. Okrem anestézie sa dosahuje úplné uvolnenie všetkých svalov závislých od vôle, vrátane svalov brucha. Okrem iného tento stav umožňuje veľmi rýchlu regeneráciu tela a mysle. V literatúre sa uvádza až 10x rýchlejšie hojenie a regenerácia rán. Náhodne sa zistilo, že v tomto stave je človek schopný vnímať svoje ohrozenie a ohrozenie svojích blízkych.

Týmto stavom sa v súčasnosti zaoberá a propaguje ho James Ramey, ktorý vlastní ochrannú známku pre označenie Ultra Depth®.

 

Ultra height state - Ultra vysoký stav.

Alebo ako nám hypnóza umožňuje zmeniť naše vnímanie. Americký hypnoterapeut Gerald Kein chcel zistiť, čo sa stane, keď telo dostaneme relaxáciou na úroveň hypnotickej kómy ale myseľ vyzdvihneme dohora, zväčšujúc pozornosť, vnímanie a ostražitosť. Ukázalo sa, že človek v tomto stave získa totálne sebauvedomenie. Človek je v tomto stave schopný vyrovnať sa s problémami, ktoré ho trápia, odhaľujúc pritom príčiny problémov  je schopný opraviť tieto defekty a v konečnom dôsledku ich nivelizovať spolu s ich príčinami. Hypnotizér v tomto stave klienta iba vedie k tomu, aby vykonal v správnom poradí kroky súvisiace s nivelizovaním problémov a žiaden nevynechal.

V tomto stave sa zvyšuje sugestibilita, ktorá dosahuje oveľa vyššiu úroveň, než v somnabulizme. Tento stav v sebe zahŕňa obrovský potenciál, ktorý má svoje využitie v modernej hypnoterapii.

Gerald Kein v súčasnosti vlastní ochrannú známku pre označenie Ultra Height®.

Na mape hypnózy je určite ešte veľmi veľa bielych miest v podobe nových stavov hypnotického tranzu a nik nevie, čo sa nachádza za súčastnými hranicami kráľovstva menom Hypnóza. Mnoho ľudí sa vydáva na dlhú cestu ich skúmania, vedení snahou a objaviteľskou túžbou vstúpiť do iných, zaujímavých a doteraz nepoznaných dimenzií.

 

Spracované podľa:

Dave Elman – Hypnotherapy

Internetové zdroje

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť