Najnovšie komentáre

05 August 2008, Utorok Tranz náš každodenný?
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

 

Tranz náš každodenný?

 

Existuje mnoho názorov na to, čo hypnóza je a čo nie je. Pohľad na fenomén hypnózy je v našom, a nie len našom sociokultúrnom rámci značne deformovaný, plný predsudkov a mýtov. Je zahalený rúškom tajomna a nezriedka sa stretávam s tým, že hypnóza býva stotožňovaná s okultizmom, či špiritizmom. To vyvoláva v ľuďoch strach, rôzne negatívne emócie, ba až odpor.

Preto považujem za nutnosť venovať pár prvých článkov a viet oboznámeniu sa s fenoménom hypnózy a poukázať na to, že hypnóza, či už sa to niekomu páči, alebo nie, je neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia ako takého. Patrí k našej podstate a nebojím sa povedať, že ju možno považovať za konštitutívnu v zmysle ontologickom.

Nechcem vás však nudiť klasickými historickými prehľadmi, ktoré si koniec koncov môžete všetci pozrieť na nete alebo naštudovať z kníh.

Ak sa spýtame väčšiny ľudí, či sa niekedy ocitli v tranze, odpovedia, že nie.

Pravdepodobne vás prekvapí fakt, že už ste v ľahkom hypnotickom stave - čiže prirodzenom tranze, boli mnohokrát, bez toho, aby ste o tom vedeli. Každý z nás bol ponorený do nejakej činnosti – čítania zaujímavej knihy, sledovania televízie alebo pohrúžený do práce tak, že keď niekto vošiel do izby a prehovoril k vám, vy ste ho nepočuli. Denne sa dostávame do prirodzených tranzov a to pri riadení auta, sledovaní televízie a podobne.

 

Pre tieto tranzové stavy je charakteristická fixácia pozornosti. V podstate je to stav charakterizovaný intenzívnym sústredením sa na jedinú oblasť a sprevádzaný hlbokým nezáujmom o ostatné oblasti.

 

V heterohypnóze je toto intenzívne sústredenie , či fixácia, vyvolané sugesciami hypnotizéra. Ten dokáže pomocou rôznych techník usmerniť vašu pozornosť a vnútorné psychické a fyziologické deje požadovaným smerom.

 

Hypnóza nie je nič patologické, nič, čoho by sa musel človek báť. Je to normálny fyziologický stav, do ktorého je možné priviesť prakticky skoro každého šloveka, aj keď pochopiteľne na rozdielnu úroveň.

 

/Spracované podľa M. Rýzl – Extrasensory perception, Paul Mc Kenna – Svet hypnózy/

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť