Najnovšie komentáre

Teoretické východiska
01 Február 2017, Streda Tranz a vzťah medzi tanzom a hypnózou
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiskaExistuje mnoho názorov na podstatu tranzu, no všetci teoretici
sa zhodujú v jednom podstatnom momente: Pre akýkoľvek tranz
je charakteristická zvýšená sugestibilita.

 
28 Január 2017, Sobota Spory o podstate hypnózy
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Čo je to hypnóza?


Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Čo škola hypnózy, to iná definícia hypnózy a tranzu.
 

 
20 December 2016, Utorok Subliminálne správy - časť IV. Rekapitulácia.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Majú subliminálne nahrávky požadovaný efekt?


Na trhu sa ponúka množstvo subliminálnych nahrávok, ktoré majú zlepšiť pamäť,
pozornosť, zvýšiť sebadôveru, zaručujú úspech v chudnutí, v hraní golfu alebo v tenisu.

 
20 December 2016, Utorok Subliminálne správy – časť III.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiskaDo akej miery nás teda vedia ovplyvniť podprahové sugescie?
Keď konštatujeme, že existuje fenomén podprahového vnímania, prináša to so sebou celú škálu ďalších otázok.

Hádam jednou z najpodstatnejších je, či nás vedia nejakým spôsobom ovplyvniť podprahovo zadávané sugescie


 
20 December 2016, Utorok Subliminálne správy - časť II.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Existuje podprahové vnímanie? Poďme spolu hľadať odpovede na túto otázku.

 
20 December 2016, Utorok Subliminálne správy - časť I.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Je naozaj možná manipulácia našej psychiky prostredníctvom podprahových komunikátov, vďaka ktorým má dochádzať k ovplyvňovaniu ľudskej psychiky s možnosťou vpašovať do nášho podvedomia sugescie, voči ktorým sa nevieme brániť?


 
27 Január 2014, Pondelok Tranz a techniky jeho navodzovania
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Vo všeobecnosti môžeme povedať, že navodzovanie tranzových stavov je tak staré, ako ľudstvo samo. Techniky  navodzovania sa neustále zdokonalujú. Jedným zo znakov tranzových stavov je zvýšená sugestibilita subjektu a amnézia, čo viedlo jednak k ich neustálemu skúmaniu a jednak k tomu, že niektoré invazívne techniky navodzovania tranzových stavov sa stali neodmysliteľnou súčasťou metód brainwashingu, či úmyselného štiepenia osobnosti. Tejto téme sa budem venovať v osobitnom článku.

V praxi sa stretáme často s tým, že  viaceré techniky navodzovania tranzu kumulujú a vrstvia, kôli rýchlejšiemu nástupu tranzu a dosiahnutiu väčšej tranzovej hĺbky. Napríklad v šamanizme alebo pri sledovaní masmédií.

Dôvodom, prečo sa zmieňujem o týchto technikách je, že ak uvažujeme o tranze vo všeobecnosti, ak uvažujeme nad kvalitatívnymi charakteristikami tranzu, stále ide o ten istý tranz, bez ohľadu na metódu jeho navodenia. Samozrejme, abstrahujeme od odlišností tranzových stavov, ktoré sú dané metodológiou ich indukovania.

Okrem hypnotickej indukcie, tranz možno navodiť takto:

 
15 Január 2014, Streda Osobnosť hypnotizéra a jeho vystupovanie
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Frekventanti mojích kurzov sa ma často na úvodnom stretnutí pýtajú, či sa dokážu aj oni naučiť hypnózu, či na to sú potrebné nejaké mimoriadne vlohy alebo schopnosti.
Na to, aby sa človek naučil niekoľko trikov, na to nie je potrebné žiadne špeciálne nadanie, či mimoriadne vlohy.
Ovšem, ak sa chceme venovať hypnóze profesionálne, tam je potrebné už čosi viac. Pracovne to „viac“môžeme nazvať v zhode s televíznou show „X faktor“.

Čo to vlastne je „ X faktor“ u hypnotizéra
 
12 Január 2014, Nedeľa Krátky slovník hypnotizéra
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Najčastejšie používané výrazy spojené s hypnózou.


Afázia - neschopnosť hovorenia v hypnóze, niekedy sa tiež označuje ako falošný somnabulizmus
Amnézia – proces zabudnutia
Anestéza – znecitlivenie celého alebo leb časti nášho tela
 
06 Máj 2012, Nedeľa Ideomotorický pohyb a hypnóza
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Ideomotorický pohyb a hypnóza

 

V roku 1874 objavil W.B.Carpenter fakt, že predstava nejakého pohybu vždy už v malej miere vyvoláva pohyb sám. Svoje poznatky uverejnil pod názvom „Ideomotorický zákon“. Tento efekt, známy dnes aj ako carpenterov efekt, (carpenterov efekt – mimovoľný pohyb vyvolaný predstavou pohybu) najlepšie ilustrujeme pri pokusoch s tzv.siderickým kyvadlom.
 

 
11 Apríl 2012, Streda Hypnotický regres - alebo návrat do svojej minulosti
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hypnotický regres - alebo návrat do svojej minulosti

 

 

Hypnotický regres predstavuje fenomén, ktorý v sebe nesie istú dávku kontroverzie, čo má za následok rôznorodosť postojov ľudí k nemu. Nehovoriac už o hypnotickom progrese.

 

Na jednej strane stojí tábor ľudí, ktorí chápu regres ako opätovné prežívanie situácií a momentov nášho „súčasného života“. No aj ten je ešte rozštiepený na tých, ktorí sú zástancami skutočne reálneho opätovného prežívania konkrétnych situácií a tých, ktorí pripúšťajú, že minimálne určitá časť regresných zážitkov je fantázijná, ovplyvňovaná vedomím.

 
06 Apríl 2012, Piatok Hypnóza a anestézia
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hypnóza a anestézia

 

V stave hypnotického tranzu sa stretávame s rôznymi fenoménmi. Jedným z nich je aj anestézia – znecitlivenie nášho tela.

 
04 Apríl 2012, Streda Hĺbka hypnotického tranzu - II.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hĺbka hypnotického tranzu - II.

 

 

Je možné dosiahnúť iné úrovne hypnotického tranzu? Je možné ísť ešte hlbšie než je stav somnabulizmu? Hľadanie odpovedí na tieto otázky doviedli ľudí k poznaniu ďalších úrovní hypnotického tranzu.

 
03 Apríl 2012, Utorok Hĺbka hypnotického tranzu - I.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Hĺbka hypnotického tranzu - I

 

Pod hĺbkou hypnózy rozumieme stupeň pohrúženia sa hypnotizovaného do hypnózy v danom okamihu.

 

Klasifikácií hĺbky hypnotického tranzu vzniklo v priebehu dejín veľmi veľa. Medzi autormi v tomto nepanuje zhoda. Sú koncepcie, ktoré vychádzajú z predpokladu o existencii troch štádií tranzu. Konkrétne ľahký, stredný a hlboký hypnotický tranz, no iní autori sa prikláňajú k omnoho širšej klasifikácii.

 

Každá úroveň tranzu so sebou prináša určité fenomény, ktoré hypnotizér využíva pri svojej práci. Trojstupňovu klasifikáciu zaviedol A. Forel /1919/, ktorý používal pre jednotlivé stupne názvy: somnolencia, hypotaxia, somnabulizmus.

 
14 Marec 2012, Streda Mýty a bludné predstavy o hypnóze
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Mýty a bludné predstavy o hypnóze

Ľudia z nevedomosti vytvorili mnoho mýtov o hypnóze. Na základe toho vzniká strach z hypnotizovania. Myslia si, že je to niečo nebezpečné. Osobne som sa stretol s tým, že raz som hypnotizoval známeho, ktorý sa doma pochválil rodičom, že zažil hypnotický tranz. Aj napriek tomu, že sa mu tento zážitok veľmi páčil a dokonca sa mu aj uľavilo od bolesti, viac sa už nikdy neodhodlal na vstup do ďalšieho tranzu. Kôli bludným predstavám jeho rodičov o hypnóze.

Tento článok chcem venovať všetkým, ktorí podliehajú týmto mýtom a bludom.

 
13 Marec 2012, Utorok Kto bol Dave Elman?
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Kto bol Dave Elman?


Medzi najvplyvnejšie osobnosti hypnózy 20. storočia patria bez pochyby dvaja velikáni Milton Erickson a Dave Elman.

 
06 August 2008, Streda Pravda o hypnóze
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

 

Pravda o hypnóze

 

 

 
05 August 2008, Utorok Tranz náš každodenný?
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

 

Tranz náš každodenný?

 

Existuje mnoho názorov na to, čo hypnóza je a čo nie je. Pohľad na fenomén hypnózy je v našom, a nie len našom sociokultúrnom rámci značne deformovaný, plný predsudkov a mýtov. Je zahalený rúškom tajomna a nezriedka sa stretávam s tým, že hypnóza býva stotožňovaná s okultizmom, či špiritizmom. To vyvoláva v ľuďoch strach, rôzne negatívne emócie, ba až odpor.