Najnovšie komentáre

06 Február 2017, Pondelok Čo je to hypnotická indukcia
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy


V článku s názvom „Tranz a vzťah medzi tranzom a hypnózou“ som sa
podrobnejšie venoval tranzovým stavom a hypnotickému tranzu.

Hypnotický tranz je špecifický svojou metódou navodzovania a tým, že je kontrolovaný jednak

hypnotizérom ale i samotným hypnotizovaným človekom. Hypnóza sa chápe ako technika
navodzovania stavu tranzu.

Techniky navodzovania hypnotického tranzu nazývame hypnotickými indukciami.
Na youtube, v literatúre alebo na internete ich nájdeme obrovské množstvo.
Niektoré z nich sú už tak chronicky známe, že majú svoj vlastný štandardizovaný
priebeh a svoje vlastné pomenovania. Hand shake, arm pull, elektromagnet, indukcia Dave Elmana a podobne.

 

Hypnotické indukcie môžeme kategorizovať podľa rôznych hľadísk. Najčastejšie sa
stretávame s rozdelením z hľadiska dĺžky trvania na
:

Instant – trvajú zväčša od pár sekúnd do 1 minúty

Rapid – doba ich trvanie je od 2 do 4 minút

Progressive muscle relaxation (Progresívna svalová relaxácia) – trvá zvyčajne 20 a viac minút

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť