Najnovšie komentáre

27 Január 2014, Pondelok Preĺbovanie hypnotického tranzu
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy


Techniky prehĺbovania hypnotického tranzu majú v portfóliu hypnotizéra široké uplatnenie. Majú  využitie jednak pri navodzovaní tranzu ako súčasť hypnotickej indukcie a jednak pri udržiavaní klienta v požadovanej hĺbke tranzu, nakoľko hĺbka tranzu  počas hypnózy nie je konštantná, ale osciluje.
Metódy prehĺbovania sú rôzne. Ich použitie závisí od konkrétnej situácie, v akej sa hypnotizer a hypnotizovaný nachádzajú.


Najpoužívanejšie techniky sú:Počítanie smerom dole alebo hore

Mnoho ľudí sa zaoberá otázkou, či je lepšie počítať smerom dole alebo hore, no dôležitejším,  než  je smer počítania sa javí spôsob akým sugerujeme klientovi prehĺbenie. Hlavne sa to týka rytmu počítania, práce s moduláciou hlasu a podpornými slovnými sugesciami.Frakcionovanie a piramídovanie

Obe tieto techniky sú  založené na viacnásobnom opakovaní hypnotických indukcií,  zreťazených za sebou. Vôbec to nemusí byť stale opakovanie rovnakej indukcie dookola. V tomto bode sa nekladú žiadne medze fantázii hypnotizéra.

Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že frakcionovanie predstavuje reťazenie hypnotických indukcií bez vyvedenia klienta z tranzu.

Pri piramídovaní po každej hypnotickej indukcii nasleduje vyvedenie z tranzu a následne opätovné vovedenie klienta do tranzu niekoľko krát za sebou.

Nie je presne určené, koľko krát musíme opakovať dané indukcie. Jediným meradlom je dosiahnutie konkrétne požadovanej hĺbky tranzu v danom prípade.

Prehĺbovanie tranzu má svoje nevyhnutné miesto hlavne pri bleskových  indukciách, kde navodenie tranzu trvá niekoľko sekúnd. Bez prehlbenia tohto tranzu nasleduje takmer okamžité samovoľné vystúpenie klienta z tranzu.

Ako techniky na prehĺbenie tranzu môžu byť využité kinestetické sugescie, nivelovanie zvukov, rôzne združené sugescie, chvíľa ticha….etc. Prehĺbiť tranz je možné aj neverbálnymi komunikačnými kanálmi a to pomocou gest alebo pomocou “kinetických manipulácií” s telom klienta, resp. jeho časťami.

Techniky prehĺbovania tranzu môžeme  vzájomne spájať a modifikovať tak, aby sa požadovaný efekt dostavil čo najrýchlejšie.

Tieto techniky môžu byť  “divácky veľmi atraktívne” ak ich vhodne aplikujeme ako súčasť scénickej hypnózy.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť