Najnovšie komentáre

15 Apríl 2012, Nedeľa Kotvy, kotvenie a hypnóza - anchoring
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy


Kotvy, kotvenie a hypnóza - anchoring

 

Čo sú to kotvy? Akú spojitosť majú s hypnózou?

 

Zrejme každý počul o pokusoch Pavlova so psami. Pred každým kŕmením psov dal zazvoniť. Onedlho sa ukázalo, že zvuk zvonca stačil na to, aby psy začali vylučovať sliny.

 

Samotné zvonenie sa stalo stimulujúcim signálom, ktorý vyvolal zodpovedajúcu reakciu – vylučovanie slín. Nastala podvedomá reakcia: stimul – činnosť. V tomto prípade zvonenie považujeme za kotvu.

Ak to zhrnieme, kotva je podvedomé spojenie daného stimulu a reakcie na tento stimul.

 

Predstavte si, že zakaždým, keď sa váš priateľ zasmial, dotkli ste sa zľahka jeho ľavého ramena. Následne, keď sa to niekoľko krát zopakuje, po istom čase sa vytvorí u neho spojenie pocit šťastia – dotyk na ľavom ramene. O niekoľko dní neskôr, i keď je váš priateľ smutný, váš dotyk na jeho ľavom ramene vyvolá emócie, spojené so šťastím.

 

Vzhľadom na formu podnetu môžeme rozdeliť kotvy na zvukové, slovné, kinestetické, vizuálne, čuchové.

 

Kotviť môžeme prakticky čokoľvek. Je potrebné pamätať na jednu zásadu: kotva pracuje najsilnejšie, keď je založená v momente koncentrácie a veľmi intenzívneho prežívania daného stavu, emócií alebo vykonávania činnosti.

 

Kotvenie pocitov a emócií môže byť vykonávané v hypnotickom tranze ale i mimo neho. Vhodným spôsobom dosiahneme vybrané pocity, staráme sa aby sme ich prežívali čo možno najsilnejšie a následne sa sústredíme na prepojení tohto pocitu a vybraného spúšťača.

 

 

Kotvenie hypnotického tranzu

Jedným z najznámejších využití kotvenia v hypnóze, je kotvenie vstupu do hypnotického tranzu u klienta, ak je potrebné jeho opakované navodenie. Napríklad v hypnoterapii, keď jepotrebné s klientom absolvovať niekoľko sedení. Vtedy je technika kotvenia nenahraditeľná, hlavne z dôvodu úspory času.

 

Je vhodné, hneď po prvom navodení tranzu, tento stav ukotviť. Sám proces založenia kotvy je jednoduchý - ak sa klient nachádza vo vyhovujúco hlbokom stave hypnotického tranzu, sugerujeme aby zakaždým, keď spravíme činnosť X /resp. nastanú podmienky X/, klient vošiel opakovane do toho istého stavu, v ktorom sa nachádza v danej chvíli.

 

Pri kotvení je vhodné spájať viac spúšťačov naraz. To znamená, že môžeme spájať kynestetické kotvy /napr. voľný pohyb ruky smerom nadol/ a slovné kotvy /napríklad príkaz : Spi!/ S ohľadom na klienta je vhodné takúto kotvu vhodne zabezpečiť, aby sa nestávalo, že kedykoľvek nastane X, klient vojde opakovane do hypnotického tranzu. V praxi to vyzerá tak, že pridáme sugesciu: „Ak chceš byť kedykoľvek mnou zhypnotizovaný..... “

 

Kotvy môžu a nemusia fungovať ihneď po ich prvom založení. Zväčša si vyžadujú opakované založenie. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je vhodné založiť ich v somnabulizme a 3x zopakovať jej založenie.

Kotvy si môžeme založiť aj sami, napríklad v autohypnóze, no potom si ich spoľahlivé fungovanie vyžaduje viacnásobné založenie.

 

Každý človek si môže založiť viac kotiev, no treba si ich dopredu dobre premyslieť. Hlavne u kotiev, ktoré chceme využívať v bežnom živote musíme prihliadať na ich jednoduchosť, ľahkú dostupnosť a spoločenskú akceptáciu. Napríklad ak chceme založiť kotvu na elimináciu stresu, ako spúšťač radšej využijeme jednoduché stlačenie dvoch prstov, či pošúchanie miesta na ruke, ale nevolíme škrabanie sa za ušami, čo môže klienta v spoločnosti zosmiešniť.

 

Kotvu je potrebné posilovať. Bez posilovania po určitom čase kotvy vymiznú. No u niekoho po týždni, u iného po roku a u niekoho vydržia celý život.

Princípy kotvenia sa využívajú aj v hypnoterapii napríklad pri eliminácií stresu, rôznych fóbií, pri eliinácii pocitu hladu a podobne. Princípy kotvenia sa vo veľkej miere využívajú v NLP.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť