Najnovšie komentáre

Úvod - Hypnotizer.sk
06 Február 2017, Pondelok Čo je to hypnotická indukcia
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy


V článku s názvom „Tranz a vzťah medzi tranzom a hypnózou“ som sa
podrobnejšie venoval tranzovým stavom a hypnotickému tranzu.

 
01 Február 2017, Streda Tranz a vzťah medzi tanzom a hypnózou
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiskaExistuje mnoho názorov na podstatu tranzu, no všetci teoretici
sa zhodujú v jednom podstatnom momente: Pre akýkoľvek tranz
je charakteristická zvýšená sugestibilita.

 
28 Január 2017, Sobota Spory o podstate hypnózy
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Čo je to hypnóza?


Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Čo škola hypnózy, to iná definícia hypnózy a tranzu.
 

 
20 December 2016, Utorok Subliminálne správy - časť IV. Rekapitulácia.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Majú subliminálne nahrávky požadovaný efekt?


Na trhu sa ponúka množstvo subliminálnych nahrávok, ktoré majú zlepšiť pamäť,
pozornosť, zvýšiť sebadôveru, zaručujú úspech v chudnutí, v hraní golfu alebo v tenisu.

 
20 December 2016, Utorok Subliminálne správy – časť III.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiskaDo akej miery nás teda vedia ovplyvniť podprahové sugescie?
Keď konštatujeme, že existuje fenomén podprahového vnímania, prináša to so sebou celú škálu ďalších otázok.

Hádam jednou z najpodstatnejších je, či nás vedia nejakým spôsobom ovplyvniť podprahovo zadávané sugescie


 
20 December 2016, Utorok Subliminálne správy - časť II.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Existuje podprahové vnímanie? Poďme spolu hľadať odpovede na túto otázku.

 
20 December 2016, Utorok Subliminálne správy - časť I.
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska

Je naozaj možná manipulácia našej psychiky prostredníctvom podprahových komunikátov, vďaka ktorým má dochádzať k ovplyvňovaniu ľudskej psychiky s možnosťou vpašovať do nášho podvedomia sugescie, voči ktorým sa nevieme brániť?


 
05 Marec 2014, Streda Využitie ticha na prehĺbenie hypnotického tranzu
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy


Je to veľmi jednoduchá ale o to účinnejšia technika, ako prehĺbiť hypnotický tranz.

Pri konkrétnej aplikácii v praxi vyzerá nasledovne:
 
27 Január 2014, Pondelok Tranz a techniky jeho navodzovania
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Vo všeobecnosti môžeme povedať, že navodzovanie tranzových stavov je tak staré, ako ľudstvo samo. Techniky  navodzovania sa neustále zdokonalujú. Jedným zo znakov tranzových stavov je zvýšená sugestibilita subjektu a amnézia, čo viedlo jednak k ich neustálemu skúmaniu a jednak k tomu, že niektoré invazívne techniky navodzovania tranzových stavov sa stali neodmysliteľnou súčasťou metód brainwashingu, či úmyselného štiepenia osobnosti. Tejto téme sa budem venovať v osobitnom článku.

V praxi sa stretáme často s tým, že  viaceré techniky navodzovania tranzu kumulujú a vrstvia, kôli rýchlejšiemu nástupu tranzu a dosiahnutiu väčšej tranzovej hĺbky. Napríklad v šamanizme alebo pri sledovaní masmédií.

Dôvodom, prečo sa zmieňujem o týchto technikách je, že ak uvažujeme o tranze vo všeobecnosti, ak uvažujeme nad kvalitatívnymi charakteristikami tranzu, stále ide o ten istý tranz, bez ohľadu na metódu jeho navodenia. Samozrejme, abstrahujeme od odlišností tranzových stavov, ktoré sú dané metodológiou ich indukovania.

Okrem hypnotickej indukcie, tranz možno navodiť takto:

 
27 Január 2014, Pondelok Preĺbovanie hypnotického tranzu
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Praktiky hypnózy


Techniky prehĺbovania hypnotického tranzu majú v portfóliu hypnotizéra široké uplatnenie. Majú  využitie jednak pri navodzovaní tranzu ako súčasť hypnotickej indukcie a jednak pri udržiavaní klienta v požadovanej hĺbke tranzu, nakoľko hĺbka tranzu  počas hypnózy nie je konštantná, ale osciluje.
Metódy prehĺbovania sú rôzne. Ich použitie závisí od konkrétnej situácie, v akej sa hypnotizer a hypnotizovaný nachádzajú.


Najpoužívanejšie techniky sú:

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 4